Таємниці Formal English

Короткий зміст

ВСТУП

 1. Основні відмінності Formal & Informal English
 2. Formal чи Informal? Як обрати стиль спілкування
 3. Основні правила Formal English

Мова – це дуже цікавий феномен для спостереження observation, адже вона є надзвичайно пластичною та, певною мірою, є віддзеркаленням об’єктивного світу. Будь-яка мова змінюється у часі та просторі. Попри те, що історики називають англійську мову після 1500 року New English, сучасна англійська та мова Шекспіра надзвичайно різні. Так само мова й змінюється залежно від регіону. Згадайте хоча б як відрізняється differ гуцульський діалект від полтавської говірки!

formal english стиль спілкування
Проте мова змінюється й залежно від контексту та ситуації. Для нас цілком логічним виглядає те, що вдома та на роботі ми спілкуємося по-різному: підбираємо інші слова, мовленнєві конструкції і навіть інтонацію. Це схоже до того як ми обираємо pick, що вдягнути. Якщо ми йдемо на роботу, навчання, якесь святкування або на іншу важливу подію, ми обираємо кращий одяг та підбираємо під нього аксесуари accessories. Вдома ж ми більш розслаблені, можемо дозволити собі ходити у халаті та тапочках, не замислюючись, чи пасують match вони один до одного.

І з мовою ситуація така сама! А тому ми розпізнаємо неофіційний та офіційний чи діловий стиль мовлення, які ми використовуємо залежно від ситуації. В англійській мові ми називаємо це формальна та неформальна англійська (Formal and Informal English).

Кожен з цих своєрідних різновидів англійської передбачає використання певних слів та конструкцій. Головне – треба пам’ятати, що Formal and Informal English не варто змішувати між собою, а чітко проводити мід ними межу. Які ж головні відмінності та особливості features формальної та неформальної англійської?

1.Основні відмінності Formal & Informal English

formal informal english

1.Формальна та неформальна мова служать різним цілям.

Тон, вибір слів і спосіб складання слів різняться між двома стилями спілкування. Формальна мова менш особиста private, ніж неформальна мова. Вона використовується при написанні професійних чи академічних робіт, таких як університетські завдання.

Формальна мова не використовує “побутові” слова, скорочення або займенники першої особи, такі як “я” або “ми”. Якщо своєму близькому другові можете надіслати повідомлення з початком “Hi dude”, то у діловій комунікації таке недопустиме. Натомість, краще почати свій лист таким чином “Dear Mr.“.

2. Неформальна мова є більш випадковою та спонтанною.

неформальні скорочення в англійській мові, стиль мовлення

Вона використовується при спілкуванні з друзями або родиною як у письмовій формі, так і в розмові. Неформальна мова використовується при написанні особистих листів, текстових повідомлень та деколи в діловій кореспонденції, коли у вас дуже хороші стосунки з діловим партнером.

Тон неформальної мови є більш особистим, ніж формальний. Якщо в особистому спілкуванні ви можете запитати “Hey, how are you? “, то у більш формальному спілкуванні варто вживати “How are you doing today?”

3. Формальну англійську використовують для академічного письма та офіційного спілкування.

informal english, діловий стиль мовлення

Також її використовують, якщо хочуть проявити особливу повагу respect до співрозмовника interlocutor. Цей стиль англійської мови також характерний тим, що передбачає використання пасивного стану, лише повних версій слів та граматичних конструкцій й виключає використання скорочень або неповних речень. Натомість, речення в офіційному стилі англійської мови, як правило, складні, включають декілька частин. До прикладу, для ділового стилю спілкування цілком характерні такі речення:

 • As far as the company required us to deliver the goods in two-week time, we have decided to enlarge the number of employees in order to meet the deadline and client’s expectations.
 • Оскільки компанія вимагала, щоб ми доставили всі товари протягом двох тижнів, ми вирішили збільшити штат працівників, щоб виконати вимоги замовника вчасно.

А тому саме в цьому стилі дуже часто трапляються так звані linking words або як ми їх називаємо слова-зв’язки (ex: moreover, also, however).

 • In order to meet the deadline, we have hired new employees. However, we did not manage to complete the work according to the client’s deadline.
 • Щоб закінчити роботу вчасно, ми найняли нових працівників. Проте, ми не змогли закінчити роботу відповідно до дедлайну клієнта.

стиль спілкування informal english
Різниця між формальною та неформальною англійською — це не різниця між правильним та неправильним, але різниця в тому, що філологи називають регістром. Регістр — це використання певних мовних засобів (слів, інтонації, типів речень тощо). Цей вибір зумовлений контекстом розмови та ситуації. Насправді, з регістром ми стикаємося encounter щодня, навіть того не усвідомлюючи. Просто, коли ми розмовляємо рідною мовою, ця навичка у нас доведена до автоматизму. На роботі чи в університеті ми спілкуємося більш формально, бо ситуація того вимагає. Вдома ж або у колі друзів ми стаємо більш розслабленими й спілкуємося вільніше. Проте, коли ми спілкуємося нерідною для нас англійською, такого “автоматичного” переходу не відбувається.

Є багато регістрів: академічний, науковий, художній, технічний й так далі. В широкому сенсі ми можемо говорити і про “формальний” та “неформальний” регістр у мові, в англійській зокрема.

Проте особливості формальної англійської найбільше проявляються якраз у підборі слів. До прикладу, у формальній англійській частіше використовують слова латинського походження, аніж власне англійського. Наприклад:

 
Informal Formal Переклад
Buy Purchase Купувати
Get Obtain Отримувати
Next Subsequently Поступово
Enough Sufficient Достатньо
Whole Entire Цілий

 

Натомість у розмовній англійській цілком допустимо acceptable використовувати сленг, скорочення та неповні речення. А ще цьому стилю мовлення притаманне використання активного стану та простих речень.

2.Formal чи Informal? Як обрати стиль спілкування

Офіційний стиль використовують на роботі у спілкуванні з керівниками, на ділових зустрічах, в офіційних документах тощо. Неформальна англійська є більш звичною для спілкування з рідними та друзями, у побуті, де ми поводимо себе вільніше. Чому ж ми переходимо від одного стилю до іншого? Перш за все first of all, таким чином ми можемо проявити повагу до свого співрозмовника.

Крім цього, таким чином ми показуємо, що усвідомлюємо ситуацію, у якій знаходимося. Погодьтесь, використання офіційних зворотів у розмові з друзями виглядає абсурдним. І навпаки – занадто фамільярний стиль у спілкуванні з діловими партнерами може нашкодити вашим стосункам.

діловий стиль мовлення, стиль спілкування
Пропоную переглянути відео, в якому на прикладі розглядається в яких випадках доцільно reasonable використовувати формальну, а в яких неформальну англійську:

Відео: Business English – using ‘appointment’ and ‘meeting’ — https://youtu.be/v6q087BbhRA

Зараз на конкретних прикладах розглянемо, як може відрізнятися англійська формальна від англійської неформальної.

3. Основні правила Formal English

1. Не використовуйте скорочень

Одна з найпомітніших відмінностей – це використання або не використання неформальних скорочень contractions в англійській мові. Якщо для неформальної англійської скорочення є цілком нормальними й роблять таке спілкування більш зручним, то у формальному спілкуванні вони не допустимі, адже можуть збентежити чи навіть образити співрозмовника.

Для того, щоб побачити різницю, між формальною та неформальною англійською, ми спробуємо подати ту саму інформацію, використовуючи офіційну й неофіційну англійську.

Для прикладу, нам треба пояснити, що всі роботи треба здати до дедлайну, а після дедлайну вони вже не будуть прийматися. Ось що ми отримаємо, якщо скажемо те саме формально та неформально:

 • Informal: You can’t submit the paper after the deadline. Ви не можете здати роботу після дедлайну.
 • Formal: The paper cannot be submitted after the deadline. Роботу не можна здати після дедлайну.

неформальні скорочення в англійській мові
2. Уникайте фразових дієслів

Ще одним важливим фактором, який треба обов’язково пам’ятати, це використання фразових дієслів. Дя формальної англійської вони є цілком звичними, в той час як під час формального спілкування їх краще уникати. Уявімо ситуацію, що вам треба поділитися новиною із колегою про нового менеджера, який запропонував якесь революційне рішення solution для проблеми.

 • Informal: The new manager came up with a revolutionary decision.
 • Formal: The new manager proposed a revolutionary decision.
 • Переклад: Новий менеджер запропонував революційне рішення.

Для усіх фразових дієслів можна добрати більш формальний відповідник. Наприклад:

go up (informal) – increase

зростати, збільшуватися

find out (informal) – discover

дізнаватися, з’ясовувати

get up (informal) – establish

встановлювати

sum up (informal) –  conclude

підсумовувати

blow up – explode

підірвати

break in  – interrupt

перервати співрозмовника

come apart  – separate

розпастися

figure out – understand

зрозуміти

look for – search

шукати

3. Не використовуйте сленгу

Напевно найбільш яскравою різницею між формальною та неформальною англійською є використання просторічь та сленгу. У повсякденному житті everyday life ми використовуємо сленг, хоч нам й розповідають на уроках української, що його слід уникати. Ми часто використовуємо сленг, щоб показати, що ми належимо до тієї ж групи, що й наш співрозмовник. Тому ми й говоримо про сленг, який використовують підлітки, або ж про сленг, який використовують представники певних професій. Ось так по-різному можуть виглядати речення про те, що батьки розізлилися через останні новини.

 • Informal: Folks got mad about the news. Предки збісилися через новини.
 • Formal: Parents became irritated because of the new information. Батьки дуже розізлилися через новини.

props – respect

повага

blatantly – obviously

очевидно

chuffed  – pleased

задоволений

to cram – to study hard

“зубрити”

to frog – to sell

продавати

nosh – food

їжа

mate – friend

друг

row – argument

сварка

cheerio! – goodbye!

Бувай!

wonky – unstable

нестабільний

4. Використовуйте пасивний стан

Менш помітним, але не менш важливим є те, що у розмовній англійській ми частіше використовуємо особові займенники (я, ми, він, вона, ви) та активний стан дієслова. Натомість, у формальній англійській мова є знеусоблена. Тобто ми намагаємось не називати людей, які роблять ту чи іншу дію, а тому замінюємо активний стан на пасивний.

Напевно, кожен зі нас свого часу вивчав якісь твори Шекспіра. Англійці вивчають його роботи дуже довго та детально. Ось якби вони сказали про це за допомогою формальної та неформальної англійської:

Informal: We study a lot of Shakespeare plays. Ми вчимо багато п'єс Шекспіра.

Formal: Shakespeare’s works are deeply studies in the univestity. П'єси Шекспіра глибинно вивчаються в університеті.

Звичайно, що різниця між формальною та неформальною англійською на цьому не завершується. Філологи досі дискутують про різні ступені формальності та ненормальності мови. Проте навіть базові знання можуть нам допомогти спілкуватися відповідно до ситуації.

Якщо ви хочете дійсно опанувати мову, то вам слід опанувати й формальною, й неформальною англійською. Якщо ви вивчаєте мову для себе, або ж для подорожей — то приділіть більше уваги pay more attention неформальній англійській. Тоді вам підійде онлайн-курс загальної англійської мови.

Якщо ж ви вивчаєте англійську з метою продовження навчання за кордоном, або ж мова вам потрібна для роботи — вам треба зосередитися focus на діловому стилі мовлення — на формальній англійській й обрати спеціальний курс бізнес-англійської “Business English”.

Читайте також: Відмінності між British English та American English

Звертайтесь до нашої онлайн-школи nanoEnglish!

Навчання
avatar

Леся Олександрівна Гущина

25 Вподобань