Як читати англійські слова українською мовою: правила читання та транскрипція англійських букв

Короткий зміст

ВСТУП

 1. Загальні правила читання або фонетика англійської мови
 2. Дифтонги в англійській мові
 3. Правила читання голосних в англійській мові (таблиця)
 4. Транскрипція англійських приголосних букв
 5. Читання буквосполучень в англійській мові

Взявшись до вивчення англійської мови, потрібно перш за все зрозуміти структуру, вивчити алфавіт і основне – вивчити, як читаються слова на англійській мові. Звісно, можна вивчити мову і ніколи не чувши нічого про фонетику. Але тоді процес навчання йтиме втричі повільніше, оскільки відомо, що англійські слова утворюються далеко не за тим самим принципом, що й українські. Щоб покращити ефективність вивчення англійської мови ми, все ж рекомендуємо вивчити правила читання англійської мови. В цьому допоможе фонетика англійської мови для початківців, яку ми детально розглянемо далі у статті.

1. Загальні правила читання або фонетика англійської мови

як читаються слова на англійській мові, як читаються англійські слова, правила читання в англійській мові

Багато людей соромляться своєї вимови, оскільки не знають, як правильно вимовити те чи інше слово. Так, в англійській мові є багато каверзних trickyслів. Щоб навитись правильно їх читати, потрібно розібратись, що таке англійська фонетика та як читати англійську транскрипцію.

Ми знаємо, що в українській абетці аж 33 букви. В англійській трохи менше – 26. Але легшою вона від цього аж ніяк не стає. На 26 літер lettersприпадає аж 44 звуки sounds. Тому часто одна буква може звучати по-іншому у різних словах.

Правила читання в англійській мові насправді дуже важливі та без них ніяк не обійтись, якщо ви хочете, щоб ваша вимова звучала природно. Щоб зрозуміти наскільки різноманітною є англійська, пропонуємо послухати та прочитати вголос вірш, у якому зібрано безліч слів, які візуально схожі, та читаються абсолютно по-різному.

 

Правила фонетики, які кожен має запам’ятати:

 • Закритий склад closed syllable – це той, в якому голосний закритий приголосним з обох боків. В таких складах голосний звук, як правило, короткий (якщо це не німе «е»).

Dog, cat, bed, bug, big.

 • Відкритий склад open syllable– це склад, який закінчується на голосний. Зазвичай голосний звук тут довгий, хоча бувають і винятки.

He, hi, go.

 • Німе «е» silent «е»– коли склад закінчується на приголосну, якій слідує німе е (те, яке упускається при вимові), тоді голосний, що передує приголосному зазвичай довгий.

Date, pipe, rude, pope.

 • Сполучення голосних vowel combination – коли у слові два голосних стоять поруч у складі, вони утворюють один звук. Такі сполучення являються диграфами (наприклад, буквосполучення sh читається як один звук «ш») або довгими голосними звуками.

Sail, peak, suit, boat.

 • Приголосний + закінчення le – буква «е» в комбінації з приголосною у закінченні зазвичай є німою. Вона додається для того, щоб склад був повноцінним (bub-ble; mir-a-cle, lit-tle), оскільки не буває складів без голосних.

Able, battle, table, candle, castle.

 • Наголошені та ненаголошені склади stressed and unstressed syllables – той склад, що є наголошеним інтонаційно виділяється, в той час, яке ненаголошений вимовляється коротше.

Example, discuss, banana, language.

Пропонуємо читати англійською оналайн вже зараз.

2. Дифтонги в англійській мові

дифтонги в англійській мові

Фонетика англійської мови особлива тим, що містить у собі дифтонги. Щоб краще зрозуміти структуру,  як читаються англійські слова, давайте з’ясуємо, що таке дифтонг.

Дифтонги вимовляються разом як єдиний неподільний звук. Як правило, вони складаються з двох елементів, що різні за якістю. Якщо наголос падає на перший елемент, в той час, як друга складова дифтонга ослаблена і скорочена, такий дифтонг вважатиметься спадним. Якщо складовим буде другий елемент – тоді дифтонг буде висхідним.

Дифтонг Вимова Приклади вживання
[ei] Схоже до українського «ей», однак вимовляється м’якше, як «еі». They (вони), way (шлях, спосіб), say (казати), bathe (купатись)
[ai] Звучить схоже до «ай». Like (подобатись), buy (купляти), my (мій)
[au] Вимовляється як «ау», але «у» не чітке. Author (автор), pause (пауза), applause (аплодисменти), haul (тягти), fault (провина)
[ou] Вимовляється як щось середнє між «ау» та «оу». Губи спочатку злегка розтягуються, а потім округлюються. Out (назовні), house (будинок), round (круглий), cloud (хмара)
[ɔi] Як м’яке «ой». Boy (хлопець), joy (радість), coin (монета)
[i ǝ] Схоже на ось середнє між «іе» та «іа». Near (близько), ear (вухо), beer (пиво)
[əʊ] Вимовляється як «оу». No (ні), throw  (кидати), joke (жарт)
[εe] Вимовляється як українське «еа». Bear (ведмідь), care (піклуватись), chair (стілець)
[υe] Вимовляється як  «уе». Sure (звичайно), poor (бідний), tour (тур)

До речі, окрім дифтонгів у англійській мові існують ще й трифтонги [aie], [jʊə], [aυe]. Вони, відповідно, складаються із трьох елементів та утворюють один склад. Приклади таких слів: hour (година), player (гравець), our /ˈaʊ.ər/ (наш), fire (вогонь), sour /ˈsaʊ.ər/ (кислий), fire /ˈfaɪ.ər/ (вогонь), Ireland /ˈaɪ.ər.lənd/ (Ірландія), cure /kjʊər/ вилікувати.

3. Правила читання голосних в англійській мові (таблиця)

читання голосних в англійській мові

Усі букви алфавіту поділяються на дві групи – голосні vowels (6) та приголосні consonants(20). Голосні звуки позначаються такими буквами: a, e, i, o, u, y. Мабуть, всі пам’ятають, як у школі вчили голосні звуки й дивились в дзеркальце на вимову. Це робили для того, щоб побачити, що всі голосні вимовляються з відкритим ротом.

У англійській мові існують довгі та короткі голосні. Про це слід пам’ятати, оскільки від того, як ви вимовите звук буде залежати значення слова:

fell (впав)feel (відчувати)

got (отримав)goat (коза)

hop (стрибати) – hope (надія)

ship (корабель) – sheep (вівця)

pan (каструля)pain (біль)

Читання голосних в англійській мові
Довгі голосні а: – table, plane, class;

о: – open, coat, dawn;

u: – uniform, moon;

e: – key, bee;

i: – hi, five, tea.

Короткі голосні а – hat, map, up;

о – pot, stop, box;

u – cup, bus, put;

e – pencil, bread;

i – six, lips, sit.

Голосні з буквою R ar – car, arm;

or – four, corn;

er – water, her;

ir – shirt, girl;

ur – nurse, Thursday.

Групи голосних ai, au, ei, ey – rain, day, eight, they;

ee, ea, ey, ie – tree, peas, key, piece;

ie, ia, igh – pie, dial, light;

oa, ow, oe – boat, snow, toe;

ue, ui, ew – blue, fruit, new.

 

4. Транскрипція англійських приголосних букв

транскрипція слів в англійській мові

Транскрипція англійських букв допомагає правильно прочитати слово та уникнути фонетичних помилок. Тому в словниках до кожного слова вказується транскрипція слів в англійській мові. Щоб правильно її читати ознайомтесь з позначенням приголосних звуків:

Звук Приклад вживання
Дзвінкі приголосні (Voiced consonants)
B [b] (б) Book, bat
D [d] (д) Door, dot
S [ʒ] (ж) Television, casual
J [ʤ] (дж) Jim, judge
G [g] (ґ) Go, get
V [v] (в) Very, five
Th [ð] («з», кінчик язика на зубах) This, the
Z [z] (з) Zoo, zoom
Глухі приголосні (Voiceless consonants)
P [p] (п) Pen, pig
T [t] (т) Time, toddler
Sh [ʃ] (ш) Show, shame
Ch [ʧ] (ч) Chair, church
K [k] (к) Key, kilo
F [f] (ф) Five, fountain
Th [θ] («с», кінчик язика на зубах) Thanks, think
S [s] (с) Sister, six
Інші приголосні (Other consonants)
M [m] (м) Moon, movie
N [n] (н) Nose, nine
H [h] (х) Hope, hero
L [l] (л) Lemon, live
Ng [ŋ] (нґ) Song, long
R [r] (р) Rose, red
W [w] (м’яке «в») Well, water
Y [j] (м’яке «й») You, yes

 

5. Читання буквосполучень в англійській мові

читання буквосполучень в англійській мові, буквосполучення в англійській мові

На відміну від української мови, в якій ми читаємо практично так, як бачимо слово, в англійській мові звучання слова залежить від багатьох факторів. Зокрема треба знати як правильно читати деякі буквосполучення в англійській мові.

Буквосполучення Транскрипція Приклади
Ea [i:]

[e]/ [eə]

[e]

[i]/[iə]

[a:]

[ei]

[ɛ:]

Please, eagle, sea, ice cream

Bear, pear, footwear

Bread, sweater, treasure

Ear, beard

Heart

Steak

Earth

Au [ɔː] Australia, autumn, sauce, dinosaur
Or [ɔːr]

[ər]/[ə]

[ɛr]/ [ɛ]

Corn, fork, airport

Actor, mirror, excavator, sailor

Worker

Ie [i]

[i:]

[i ə]

[ai]

[e]

Cookie, hoodie, brownie

Field, shield, priest

Alien, barrier

Pie, tie, sieve

Friend

Ee [i:]

[i]

Bee, leech, sheep, jeep, tree, queen

Coffee, deer, engineer

Th [θ]

[ð]

Tooth, Earth, broth, mouth, throat

Brother, feather, mother, this, that

Kn [n] Knee, knife, knot, knight
Wh [w] Whale, wheat, whistle, narwhal
Wr [r] Wrecking ball, wrist, writer, wreath
Ng [ŋ] Ring, anger, long, strong
Gh [g]

[f]

[silent]

Ghost, spaghetti

Laughter

Neighbor

Ph [f] Photography, elephant, dolphin, alphabet
Ch [k]

[t ʃ]

[ʃ]

School, anchor, mechanic

Chair, chicken, teacher, chick

Chef, moustache, washing machine

Ck [k] Nick, black, crack
Sh [ʃ] She, ship, shorts, shore
Al [ɔ:l]

[ɔ:]

Already, small

Chalk

Ow [au] Now, bow, brown, bowl, crown

 

Без правильної вимови важко добре засвоїти англійську мову. Так, фонетика – не проста тема для вивчання, тут існують безліч правил та ще більше винятків. Однак наполегливість та практика роблять своє діло і з часом приходить інтуїтивне розуміння того, як правильно читати навіть найважчі слова.

 

Читайте також: Синоніми в англійській мові: поповнюємо словниковий запас.

 

Щоб покращити свої знання англійської, пропонуємо курс nanoEnglish. Професійні викладачі допоможуть визначити ваш рівень знань і розвивати його далі у потрібному вам напрямку – базова англійська для подорожей, бізнес англійська чи підготовка до IELTS.

Навчання
avatar

Анастасія Пилат

21 Вподобань