Герундій та Інфінітив (Gerund and Infinitive): що обрати?

Короткий зміст

ВСТУП

 1. Вживання герундія та інфінітива в англійській мові
 2. Що таке герундій в англійській мові
  2.1.  Форми герундія
  2.2.  Функції герундія
  2.3.  Речення з герундієм
 3. Що таке інфінітив в англійській мові
  3.1.  Форми інфінітива
  3.2.  Функції інфінітива
  3.3.  Речення з інфінітивом
 4. Так, герундій чи інфінітив?
 5. Вправи для закріплення

 

Занурюючись у тонкощі граматики у новачків, буває, голова йде обертом. Адже структура англійської мови кардинально відрізняється від української, та й правила абсолютно інші. Часто буває так, що коли намагаєшся розібратись де треба вживати gerund and infinitive, правила українською в Інтернеті настільки незрозумілі, що здається, ще більше заплутують. В українській мові ми знаємо про інфінітивну форму дієслова, але чи можна застосувати ці знання в англійській? Та й що таке герундій? Де він вживається? Чому ці дві різні теми об’єднані в одній статті? Як будувати речення з герундієм та інфінітивом?

Цікаво? Читай далі…

1. Вживання герундія та інфінітива в англійській мові

герундій та інфінітив в англійській мові

Що краще застосувати у реченні – герундій чи інфінітив? Насправді цей граматичний розділ є досить широким. Річ у тім, що часто в одному й тому ж реченні можна вжити як інфінітив, так і герундій. При цьому речення може поміняти своє значення. Щоб точно визначити вживання герундія та інфінітива в англійській мові, потрібно знати певні правила, та часом навіть і винятки.
Аби розібратись в цій темі, важливо практикуватись у побудові речень. Саме тому далі ми наведемо безліч прикладів, як можна застосовувати infinitive та gerund. Проаналізувавши їх, вже можна скласти уявлення про використання вищезгаданих форм. Але, щоб краще засвоїти тему, почнімо все ж таки з теорії та правил.

Причини, чому таки варто вчити англійську граматику читайте тут: https://nanoenglish.com/grammar/to-be-or-not-to-be-chi-potribne-vivchennya-anglijskoyi-gramatiki/

2. Що таке герундій в англійській мові

герундій в англійській мові

Герундій – це дієслово, яке закінчується на –ing, але виконує функції іменника.

Walking ходьба

Cleaning прибирання

Reading читання

Swimmingплавання

Застосування у реченні:

Getting up early in the morning – is something impossible for me.

Прокидатись вранці це щось неможливе для мене.

After finishing this project I finally can do whatever I want.

Після завершення цього проекту я нарешті зможу робити що захочу.

She is so careful, because she is afraid of hurting herself.

Вона настільки обережна, тому, що боїться поранитись.

2.1. Форми герундія

 

Існують дві форми герундія:

Загальна форма (Indefinite form) та перфектна форма (Perfect form). Крім того, кожна з них існує в активному та пасивному стані.

Active Passive
Indefinite translating being translated
Perfect having translated having been translated

 

 • Indefinite form застосовується для позначення дії, яка виконується одночасно з дією, яка виражена дієсловом-присудком.

I like learning new languages.

Я люблю вивчати нові мови.

Sorry for being late

Вибачте за спізнення.

He is afraid of being followed by a stranger.

Він боїться, що його буде переслідувати незнайомець. (Дослівно: Він боїться бути переслідуваним незнайомцем.)

He managed to enter the concert for free without being seen.

Йому вдалося пройти на концерт безкоштовно та залишитись непоміченим.

 • Perfect form позначає дію, яка передувала дії, яка виражена дієсловом-присудком.

She is happy of having translated all the sentences correctly.

Вона щаслива, що правильно переклала всі речення.

She was happy of having been invited to her new neighbours’ housewarming party.

 Вона була щаслива, що її запросили на новосілля нових сусідів. (Дослівно: Вона була щаслива бути запрошеною до її нових сусідів на новосілля.)

2.2. Функції герундія

 

після яких слів вживається герундій

В реченні герундій може виконувати різні функції та виступати у ролі різних членів речення, таких як підмет subject, прямий додаток direct object та непрямий додаток indirect object.

Наприклад:

Підмет: називає предмет і відповідає на питання «who?/what?»

Swimming is good if you want to improve your back muscles.

Плавання є корисним якщо ви хочете покращити спинні м’язи.

Smoking is not allowed in the hospital.

Куріння в лікарні заборонено.

Прямий додаток: герундій може виступати прямим додатком за тих умов, якщо він використовується разом із іншим дієсловом та відповідає на питання «what?» («що?»). Такий герундій, як правило, виконує з’ясувальну функцію.

She thought about painting. (She thought about what?

About cooking) – Вона думала про малювання.

I don’t mind cooking something.

Я не проти щось приготувати.

My brother likes biking.

Мій брат любить кататись на велосипеді.

Непрямий додаток: використовується тоді, коли в реченні застосовуються дієслово та прямий додаток (іншими словами – інший іменник). Герундій у ролі непрямого додатка відповідає на питання «to what?».

Jane spent the whole day reading.

Джейн провела увесь день читаючи.

My mother taught me sewing.

Моя мама навчила мене шити.

George gave dancing a try. (He gave a try to what? – To dancing)

Джордж спробував танцювати.

Герундій після прийменника: герундій використовується й у тому випадку, коли після прийменника потрібно вжити дієслово.

My father is good at boxing.

Мій тато хороший боксер.

There is no need in buying a new sofa.

Немає потреби у покупці нового дивану.

2.3. Речення з герундієм

 

інфінітиви в англійській мові

Буде корисно запам’ятати, після яких слів вживається герундій. Зверніть увагу на наступні речення. Жирним виділено слова-підказки, які допоможуть визначитись.

 • Застосування герундія після дієслова verb:

He likes reading in cafes.

Він любить читати в кафе.

Please, explain me the reason of purchasing this expensive camera.

Будь ласка, поясни мені причину покупки цього дорогого фотоапарату.

I will finish doing the homework in five minutes.

Я закінчу робити домашнє завдання через п’ять хвилин.

I warned her, but she kept going outside without the hat.

Я попередила її, але вона і далі виходила на вулицю без шапки.

My job involves meeting with colleagues every Friday.

Моя робота передбачає зустрічі з колегами щоп’ятниці.

She forgave me reading her unfinished novel.

Вона пробачила мені те, що я прочитала її незакінчений роман.

I miss swimming in the pool.

Я сумую за плаванням у басейні.

Your room definitely needs cleaning!

Твою кімнату однозначно потрібно прибрати!

My sister mentioned buying a new flat next month.

Моя сестра згадала у розмові про покупку квартири наступного місяця.

Do you mind staying in this cafe?

Ти не проти, якщо ми залишимось у цьому кафе?

 • Застосування герундія після прикметника adjective:

He is interested in applying for this language course.

Він зацікавленим у тому, щоб подати заявку на цей курс.

She is afraid of riding a horse.

Вона боїться їздити верхи на коні.

My brother is crazy about playing football.

Мій брат шалено любить грати футбол.

He is worried about losing all his money.

Він переживає, що може втратити всі свої гроші.

She is clever at dancing.

Вона добре вміє танцювати.

 • Застосування герундія після прийменника preposition:

He left the house without checking if the iron was turned off.

Він вийшов з дому, не перевіривши, вимкнена праска.

She managed to fix her broken glasses by gluing them together.

Їй вдалося відремонтувати її поламані окуляри, склеївши їх.

Before starting her designer career she took many courses.

Перед тим, як почати свою дизайнерську кар’єру, вона відвідала багато курсів.

She became more careful about her health after breaking her leg.

Вона почала більше турбуватись про своє здоров’я після того, як зламала ногу.

3. Що таке інфінітив в англійській мові

що таке інфінітив в англійській мові

Інфінітив – це початкова (неозначена або безособова) форма дієслова, яка відповідає на питання «Що робити? Що зробити?”. Він не виражає категорії особи, числа чи способу.

to comeприходити;

to understandрозуміти;

to learnвчити.

His hobby is to grow herbs on the balcony.

Його хобі – вирощування зелені на балконі.

The homework was to learn all the unknown words.

Домашнім завданням було вивчити усі невідомі слова.

She promised her sister to join her for dinner.

Вона пообіцяла сестрі, що приєднається до неї на вечерю.

3.1. Форми інфінітива

 

Існують такі форми інфінітива в англійській мові:

Час Активний стан (Active voice) Пасивний стан (Passive voice)
Indefinite (Simple) Infinitive To + І форма дієслова

(to break)

To be + III форма дієслова

(to be broken)

Continuous (Progressive) Infinitive To be + дієслово з закінченням –ing

(to be breaking)

Perfect Infinitive To have + III форма дієслова

(to have broken)

To have been + III форма дієслова

(to have been broken)

Perfect Continuous (Progressive) Infinitive To have been + дієслово з закінченням –ing

(to have been breaking)

Інфінітиви в англійській мові бувають з часткою to (to-infinitive) і без частки to (bare infinitive).

I would like to cook tonight.

Я б хотіла готувати сьогодні ввечері.

I can cook.

Я можу готувати.

За яких умов інфінітив вживається з часткою «to» чи без? Тут все залежить від того, з якими словами в реченні він застосовується. Без частки «to» інфінітив буде у таких випадках:

 • Після модальних дієслів (must, can, could, may, might, will, would, should etc.)

They will do it by tomorrow.

Вони зроблять це до завтра.

He might come a bit late.

Він може прийти трішки пізніше.

 • Після таких зворотів, як had better, would rather

I had better go shopping now.

Я краще зараз піду за покупками.

She would rather go to school than stay home with a cold.

Вона краще пішла б в школу, замість того, щоб залишатись вдома з простудою.

 • Після таких дієслів примусу чи дозволу, як have, let, make, get

I think, you should let her go.

Я думаю, ти повинен її відпустити.

Please, don’t make me feel sad!

Будь ласка, не засмучуй мене!

3.2. Функції інфінітива

 

функції інфінітива в англійській мові

Функції інфінітива в англійській мові залежать від того, яким членом речення він виступає:

 • у ролі підмета:

To go there was my biggest mistake.

Піти туди було моєю найбільшою помилкою.

 • як частина складного присудка:

The audience will have been registered by 6 p.m.

Глядачів зареєструють до 18:00.

 • у ролі додатку:

I asked my mother to help me with breakfast.

Я попросила маму допомогти мені зі сніданком.

 • як означення:

Sonya is so busy because she has many things to prepare for the exhibition.

Соня так зайнята, тому що їй потрібно багато чого підготувати до виставки.

 • як зв’язні фрази:

To begin with, I am not satisfied with the service.

По-перше, я не задоволений обслуговуванням.

To draw the conclusion, I must say, that it is a great improvement…

Підбиваючи підсумки, мушу сказати, що це велике покращення…

3.3. Речення з інфінітивом

 

Якщо вам важко визначити, чи слід використати інфінітив у певному реченні, зверніть увагу на слова-підказки. Такі слова, як plan, propose, swear, wait є індикаторами того, що тут можна застосувати інфінітив. Нижче наведено приклади речень з інфінітивом в англійській мові.

Застосування інфінітива після дієслова:

She seems to be tired.

Вона виглядає втомленою.

Tomorrow I will continue to master my painting skills.

Завтра я продовжу вдосконалювати свої навички малювання.

The employee aimed to get the promotion.

Працівник прагнув отримати підвищення.

I would not dare to ask him for help.

Я б не наважилась просити у нього допомоги.

I was not prepared to give the concert today.

Я не була готова давати концерт сьогодні.

How do you always manage to be on time?

Як тобі вдається завжди приходити вчасно?

The kid was pretending to cry.

Дитина прикидалась, що вона плаче.

Do you promise to have no secrets from me?

Ти обіцяєш, що не матимеш секретів від мене?

My little cousin failed to recognize me.

Мій маленький двоюрідний брат не впізнав мене.

She hurried to give the keys to her neighbor.

Вона поспішала віддати ключі своїй сусідці.

Застосування інфінітива після прикметників:

It would be amazing to see you again!

Було б чудово побачити тебе знову!

I was amazed to see her with the makeup.

Я була вражена побачити її з макіяжем.

He is brave enough to swim in the sea in winter.

Він достатньо хоробрий, щоб купатись в морі взимку.

It was easy for my sister to pass the exam.

Моїй сестрі було легко скласти іспит.

It was rude of her to ignore the invitation.

Ігнорувати запрошення було грубо з її боку.

It is impossible to breath under water.

Неможливо дихати під водою.

She is crazy enough to go hiking alone!

Вона досить божевільна, щоб піти в похід одна!

I find it ridiculous to wear shorts in winter.

Я вважаю, що носити шорти взимку це смішно/абсурдно.

4.Так, герундій чи інфінітив?

герундій та інфінітив таблиця

Щоб однозначно визначитись, що за яких обставин краще вжити, ми зібрали загальні правила разом.

Герундій та інфінітив таблиця:

Умова Герундій Інфінітив
У реченні вжито такі слова: agree, appear, arrange, care, claim, demand, deserve, fail, get, happen, hesitate, hope, intend.

(з часткою to)

Використовується частка to для вираження мети
Вживається після прийменників (наприклад of/ for/ about)
Вживається після прикметників
В реченні стоять такі сталі вирази: it is no use…, what is the use of…?, in addition to…, there’s no point in…
У реченні є такі питальні слова, як who/which/what/how/where
Вжита конструкція make/hear/feel/see/let + додаток
Після дієслів hear/watch/listen/see
Вжито такі слова, як begin, continue, hate, love, like, start (значення при цьому не змінюється)
Слова після яких вживається інфінітив і герундій: remember, forget, stop, try (але при цьому змінюється сенс речення)
Застосовується у ролі підмета
У реченні є словосполучення spend/waste time
Після go/admit/avoid/enjoy/consider/continue/fancy/discuss/dislike/finish

 

Дієслова після яких вживається герундій:
Defend Відстоювати\захищати
Admit Визнавати
Advise Давати пораду
Recall Згадувати
Appreciate Цінувати, виявляти вдячність
Celebrate Святкувати
Discuss Обговорювати
Recollect Пригадувати
Enjoy Насолоджуватись
Be worth Заслуговувати, бути вартим чогось
Allow Дозволити
Delay Затримувати
Consider Розглядати
Acknowledge Підтверджувати
Finish Закінчувати
Escape Втікати
Support Підтримувати
Tolerate Допускати, терпіти
Practice Практикувати
Suggest Пропонувати
Picture Зобразити\уявити
Understand Розуміти
Detest Ненавидіти
Forgive Прощати
Explain Пояснювати
Avoid Уникати
Mention Згадувати
Give up Здаватись
Recommend Рекомендувати\давати пораду
Resist Чинити опір
Dispute Сперечатись
Fear Боятись
Put off Відкладати

 

Таблиця дієслів, після яких вживається ТІЛЬКИ інфінітив
Afford Бути спроможним
Learn Вивчати
Manage Справлятись\керувати
Hope Сподіватись
Proceed Продовжувати процес
Agree Погоджуватись
Care Доглядати\непокоїтись
Volunteer Зголошуватись
Trouble Непокоїти\тривожити
Pretend Прикидатись
Determine Визначати\наважуватись
Promise Обіцяти
Strive Прагнути\боротись за щось
Aim Мати на меті
Bother Турбувати
Seek Шукати
Offer Пропонувати
Propose Пропонувати
Decide Вирішувати
Arrange Організовувати\налагоджувати
Appear З’являтися

5. Вправи для закріплення

Щоб остаточно засвоїти тему герундій та інфінітив в англійській мові, пропонуємо декілька корисних посилань, де ви зможете пройти тести та перевірити свої знання:

https://nanoenglish.com/tests/grammar/viberit-pravilnu-vidpovid-115/

https://nanoenglish.com/tests/grammar/napishit-pravilnu-gramatichnu-formu-31/

https://nanoenglish.com/tests/grammar/viberit-pravilnij-pereklad-53/

https://nanoenglish.com/tests/grammar/napishit-pravilnu-gramatichnu-formu-53/

https://nanoenglish.com/tests/grammar/vstavte-propushhene-slovo-92/

https://nanoenglish.com/tests/grammar/vstavte-propushhene-slovo-30/

https://nanoenglish.com/tests/grammar/znajdit-pomilku-v-rechenni-50/

https://nanoenglish.com/tests/grammar/skladit-rechennya-z-podanih-sliv-94/

https://nanoenglish.com/tests/grammar/viberit-pravilnu-vidpovid-31/

https://nanoenglish.com/tests/grammar/znajdit-pomilku-v-rechenni-30/

https://nanoenglish.com/tests/grammar/viberit-pravilnij-pereklad-20/

 

Якщо ви хочете покращити свою англійську, викладачі  nanoEnglish з радістю допоможуть. Ми пропонуємо не лише курс базової англійської, але й вивчення ділової англійської для бізнесу та підготовку до IELTS.

ГраматикаНавчання
avatar

Анастасія Пилат

10 Вподобань