Пасивний стан в англійській мові: повний гайд по Passive Voice

Короткий зміст

ВСТУП

 1. Що таке пасивний стан в англійській мові
 2. Рassive voice правила або як утворюється пасив в англійській мові
  2.1.  Стверджувальні речення
  2.2.  Заперечні речення
  2.3.  Питальні речення
 3. Утворення пасиву в усіх часах англійської ( + таблиця)
 4. Використання модальних дієслів в пасивному стані

 

Для позначення дії в англійській мові вживаються два граматичні стани – активний та пасивний.

З активним станом active voice все зрозуміло – він вказує на дію (присудок predicate), яка виконується підметом.

She likes to read. – Вона любить читати.

I watched this video yesterday. – Я подивився це відео вчора.

А от в чому полягає особливість пасивного стану, його утворення та застосування? Давайте з’ясовувати.

1. Що таке пасивний стан в англійській мові

Під пасивним станом мається на увазі те, що підмет не виконує дію, яка описується в реченні, самостійно, а є об’єктом цієї дії. Простіше кажучи, не він щось робить, а щось робиться з ним.

Той суб’єкт, над яким виконується дія називається пасивним підметом passive subject.

Ось порівняйте два речення з одним і тим же значенням у активному і пасивному стані:

My sister cooked a delicious dinner.

Моя сестра приготувала смачний обід.

A delicious dinner was cooked by my sister.

Смачний обід був приготований моєю сестрою.

У першому реченні підкреслюється те, ХТО приготував обід – сестра.А в другому – що саме ОБІД був приготований.

2. Рassive voice правила або як утворюється пасив в англійській мові

Пасивний стан дієслова в англійській мові має свою чітку структуру, розібравшись з якою, ви назавжди запам’ятаєте, як правильно будувати речення. Давайте розберемо формули, як утворюється пасивний стан в англійській мові.

Ось декілька важливих правил important rules, які потрібно пам’ятати:

 • Якщо необхідно вказати, ким виконується та чи інша дія action, вкінці речення слід додати прийменник BY та особу, яка виконує дію.

The book was written by the American writer Stephen King.

Книга була написана американським письменником Стівеном Кінгом.

Yesterday’s peaceful  protest was held by school employees.

Вчорашній мирний протест був проведений працівниками школи.

The concert was sponsored by a local television company.

Концерт був проспонсорований місцевою телевізійною компанією.

 • Пасивний стан дієслів в англійській мові використовується тоді, коли особа, що виконує дію є невідомою unknown, чи не першочергово важливою. Тобто, сама дія є важливішою ніж той, хто її здійснює.

Your parcel will be delivered within two days.

Ваша посилка буде доставлена протягом двох днів.

Our plans for next weekend are ruined!

Наші плани на наступні вихідні зруйновані!

The new iPhone was released last week.

Новий iPhone був випущений минулого тижня.

 • Зазвичай пасивні конструкції в англійській мові часто можна зустріти в заголовках headlines, рекламі advertisement, коротких оголошеннях announcements.

The spectacular concert will be held next week.

Феєричний концерт відбудеться наступного тижня.

А parliamentary meeting was called this morning.

Сьогодні вранці відбулось засідання парламенту.

A bank in the city center was robbed.

Банк в центрі міста був пограбований.

 • Пасивна форма дієслова в англійській мові вживається для формальної комунікації.

The meeting was successfully held.

Зустріч пройшла успішно.

One of the employees of this company was sent on a business trip.

Один з працівників цієї компанії був відправлений у відрядження.

 • Пасивний стан в англійській мові використовується також, якщо мова йде про загальновідомий факт.

The Sun is known for being the closest star to the Earth.

Сонце відоме тим, що є найближчою до Землі зіркою.

2.1. Стверджувальні речення

Стверджувальні речення утворюються надзвичайно просто – to be + Verb 3

Our president was elected by the people.

Наш президент був обраний народом.

Golf is played in Britain.

Гольф грають у Великобританії.

It is said that this summer is going to be extremely hot.

Кажуть, що це літо буде надзвичайно спекотним.

It is known that his mother is a successful and famous actress

Відомо, що його мама є відомою та успішною акторкою.

Football has been played for hundreds of years.

Футбол грають уже сотні років.

The tooth was pulled out by dentist.

Зуб був вирваний стоматологом.

Lots of houses were destroyed.

Безліч будинків були зруйновані.

John will have his homework checked by his mom.

Домашня робота Джона буде перевірена його мамою.

A letter was being written.

Лист писався.

This school was built in 1965.

Ця школа була збудована в 1965 році.

2.2. Заперечні речення

Для того, щоб правильно сформувати пасив в англійській мові у заперечному реченні, потрібно поставити заперечну частку NOT після допоміжного дієслова. Якщо у реченні є декілька допоміжних дієслів, тоді ставимо її після першого. To be + not + Verb 3

Наприклад:

I wonder how this delicious cake is still not eaten!

Я дивуюсь, що цей смачний торт ще досі не з’їли!

This book has not been translated into Chinese.

Ця книга не була перекладена на китайську мову.

That disease has not been treated in an appropriate way.

Цю хворобу не лікували належним чином.

The food went bad because it was not frozen in time.

Їжа зіпсувалась, тому, що не була вчасно заморожена.

I wasn’t told I didn’t have to work today.

Мені не сказали, що сьогодні я не маю працювати.

My phone was not stolen from my bag, which was forgotten in the park.

Мій телефон не вкрали з сумки, яку я забула в парку.

2.3. Питальні речення

Щоб поставити питання в пасивному стані, потрібно поставити допоміжне дієслово на початок речення: Auxiliary verb + to be + Verb 3

Was the apple tree planted by you?

Яблуня була посаджена тобою?

Will the supper be cooked by your sister?

Чи буде вечеря приготована твоєю сестрою?

Were the people good treated in this hospital?

Чи добре лікували людей в цій лікарні?

Was this dress sewed by her?

Це плаття було пошите нею?

Were these coffee beans brought from Ethiopia?

Ці кавові зерна були привезені з Ефіопії?

3. Утворення пасиву в усіх часах англійської ( + таблиця)

Щоб краще зрозуміти структуру та нарешті розкласти все по поличках в голові, на допомогу може прийти таблиця пасивного стану в англійській мові:

Час Застосування Формула Приклад
Present Simple 
 • регулярна дія;
 • констатація факту
is/am/are + V3 (дієслово в третій формі) Nowadays robots are used to make people`s life easier. – Сьогодні роботи використовуються для того, щоб полегшити життя людей.
Past Simple
 • завершена минула дія
was/were + V3 The Berlin Wall was finally destroyed in 1989. – Берлінську стіну нарешті було зруйновано в 1989 році.
Future Simple
 • дія відбудеться в майбутньому
will be + V3 The national holiday will be celebrated tomorrow. – Національне свято буде відсвятковане завтра.
Present Continuous
 • дія відбувається прямо зараз, в момент мовлення
am/is/are + being + V3 The dinner is being cooked now. – Обід готується зараз.
Past Continuous
 • дія відбувалась в певний момент в минулому;
 • акцентується тривалість дії, а не час її завершення
was/were + being + V3 The house was being cleaned yesterday evening. – В будинку прибирали вчора ввечері.
Present Perfect
 • дія вже завершилась;
 • увага зосереджена на результаті
has/have + been + V3 The homework has already been done. – Домашню роботу вже виконали.
Past Perfect
 • дія завершилась до певного моменту в минулому, або перед початком іншої минулої дії
had + been + V3 The plants had been watered before the rain began. – Рослини були политі перед тим, як пішов дощ.
Future Perfect  
 • дія буде закінчена до певного моменту в минулому
will + have + been + V3 The house will have been restored by the next year. – Будинок буде відреставрований до наступного року.

 

Passive voice таблиця в PDF форматі: Пасивний стан в англійській мові.docx

Інші випадки, де ще може використовуватись пасивний стан в англійській мові таблиця:

 

Форма Формула Приклад
Present Infinitive to be + V3 I hope the novel to be done by the Christmas. – Я сподіваюсь, роман буде закінченим до Різдва.
Perfect Infinitive to have been + V3 He was worried to have been banned in the work chat. – Він був схвильований через те, що його заблокували в робочому чаті.
Perfect -ing form having been + V3 I can’t remember having been asked to go shopping with you. – Я не пам’ятаю, щоб ти мене просив піти на покупки з тобою.
-ing form being + V3 I don’t need to being told twice! – Мені не потрібно повторювати двічі!
Modal verbs must/can be + V3 This soup can be eaten by any of you. – Цей суп може з’їсти будь-хто з вас.

 

Про те, як утворюється герундій та інфінітив читайте тут: https://nanoenglish.com/grammar/gerundij-ta-infinitiv-shho-obrati/

3. Використання модальних дієслів в пасивному стані

Для початку давайте згадаємо, які модальні дієслова бувають в англійській мові. В даній статті ви знайдете всі правила щодо їх вживання, різницю та приклади речень:

  Модальні дієслова в англійській мові: правила вживання та приклади

 • Can – могти, вміти;
 • Must – повинен; використовується, коли потрібно вказати на вимушену дію;
 • Should – вживається тоді, якщо потрібно дати пораду;
 • Have to – застосовується, щоб підкреслити, що потрібно виконати обов’язкову дію, чи повинність, яку не можна порушувати;
 • Ought to – більш ввічливий синонім дієслова «should»;
 • Be supposed to – вказує на дію, яка ймовірно станеться, яку очікують.

Використовуючи модальні дієслова в пасивному стані, не забувайте, що, на відміну від активного стану, тут треба додати add дієслово TO BE та замінити change основне дієслово на його третю форму – Verb 3.

Тобто, тоді ми отримаємо: can be, must be, should be, have to be, ought to be, be supposed to be. Порівняймо одне й те ж речення в пасивному та активному стані:

You must write your homework.

Ти повинен написати домашнє завдання. (Active voice)

The homework must be written by you.

Домашнє завдання повинно бути написане тобою. (Passive voice)

Active Voice Passive voice
CAN
Stella can read a book. The book can be read by Stella.
He can take a picture.  A picture can be taken by him.
My father can’t cook this pie. This pie can’t be cooked by my father.
Can you repair this table? Can this table be repaired by you?
MUST
He has to pay back the debt by tomorrow. The debt must be paid by him by tomorrow.
You must memorize this verse. This verse must be memorized by you.
Maria must take the pills immediately негайно! The pills should be taken by Maria immediately!
SHOULD
I should buy that sweater. That sweater should be bought.
Should you have done your Math homework? Should your Math homework have been done by you?
You should clean the room. The room should be cleaned by you.
HAVE TO
Olivia has to do the dishes. The dishes are to be washed by Olivia.
After landing, we have to leave the seats only when it is announced оголошено. After landing, the seats have t be left only when it is announced.
OUGHT TO
You ought to help the classmates. The classmates ought to be helped by you.
You ought not to wash the dishes. The dishes ought not to be washed by you.
He ought to arrange the meeting. The meeting ought to be arranged by him.

 

Для того, щоб найкраще засвоїти нову тему, як утворюються пасивні речення в англійській мові, пропонуємо пройти тести: https://nanoenglish.com/tests/grammar/

Вивчати англійську легко! Разом з кваліфікованими викладачами в школі nanoEnglish ви зможете в цьому переконатись! Тут ви зможете підібрати програму, відповідно до своїх потреб та рівня мови – розмовна англійська, для бізнесу чи підготовка до тесту IELTS.

Граматика
avatar

Анастасія Пилат

9 Вподобань