Модальні дієслова в англійській мові: правила вживання та приклади

Короткий зміст

ВСТУП

 1. Про вживання модальних дієслів в внглійській мові
 2. Таблиця основних модальних дієслів
 3. Модальне дієслово Can
  3.1.  Речення з Can
  3.2.  Речення з Could
 4. Модальне дієслово May
  4.1.  Речення з May
  4.2.  Різниця між May / Might
  4.3.  Речення з Might
 5. Модальне дієслово Must
  5.1.  Речення з Must
 6. Модальне дієслово Should
  6.1.  Речення з Should
 7. Модальне дієслово Have to
  7.1.  Речення з Have to
 8. Завдання для закріплення теми

 

Рано чи пізно кожен, хто вивчає англійську, стикається з таким поняттям, як «модальні слова в англійській мові». Для когось ця тема може виявитись підступною та заплутаною – слова не виражають дію, однак можуть мати різне значення в залежності від контексту. Здається, для чого існує цілий десяток різних дієслів, коли всюди підходить універсальне CAN? Якщо ви не впевнені, як і де правильно вживати модальні дієслова в англійській мові, читайте далі, ця стаття буде корисною для вас!

1.Про вживання модальних дієслів в англійській мові

модальні дієслова в англійській мові, модальні слова в англійській мові

Модальні дієслова – це група допоміжних дієслів, які не виражають стан чи дію самостійно, але допомагають передати ставлення мовця до цієї дії у поєднанні з іншими дієсловами. До англійських модальних дієслів належать:

 • Must
 • Shall
 • Will
 • Should
 • Would
 • Can
 • Could
 • May
 • Might

Вживання модальних дієслів в англійській мові застосовується для того, щоб показати, вірить мовець чи ні у щось певне, ймовірне чи можливе. Також ця група слів використовується, щоб висловитись про можливості, запитати дозвіл, робити пропозиції чи запити.

Зауважте, що в реченні, після модального дієслова, основне дієслово завжди ставиться у формі інфінітива, тобто, без частки «to», та в третій особі однини ми не додаємо закінчення –s.

2.Таблиця основних модальних дієслів

Щоб легко було запам’ятати, в якому контексті слід вживати те чи інше слово, нижче наведена таблиця модальних дієслів в англійській мові, яку можна використовувати як шпаргалку, поки в ще вивчаєте цю тему.

Модальне дієслово Вживання Приклад в реченні Переклад
CAN Ability, request (здатність, запит/прохання) Can I come with you?

Can you sit please?

He can jump.

Чи можу я піти з вами?

Ти можеш сісти?

Він може стрибати.

MAY  Request (запит/прохання) May I use your phone? Можна я скористаюсь твоїм телефоном?
MIGHT  Present or future possibility (можливість в теперішньому часі чи в майбутньому) I might not win.

I might do some exercises.

Я міг би й не виграти.

Я міг би зробити декілька вправ.

MUST  Necessity, obligation (необхідність, зобов’язання) You must have a passport to go abroad.

You must act immediately!

Ти повинен мати паспорт, щоб поїхати закордон.

Ти повинен діяти негайно!

SHOULD Advice, regret, prediction (порада, жалкування, передбачення) We should wear a mast in the supermarket.

I should go for a run.

You should not do that.

Нам слід носити маску в супермаркеті.

Мені слід піти на пробіжку.

Тобі було б краще цього не робити.

SHALL  Offer, suggestion, intention (пропозиція, порада, намір) Shell I help you?

Shall I call your mum?

I shall go to the birthday party.

Допомогти тобі?

Мені зателефонувати твоїй мамі?

Я піду на день народження.

HAVE TO  Forced circumstances (вимушені обставини) You have to talk quietly in the library. Ти повинен тихо розмовляти у бібліотеці.
OUGHT TO What is right or correct, moral duty (те, що правильно, моральний обов’язок) You ought to know the rules of the club. Ви повинні знати правила клубу.

 

Щоб завжди мати таблицю під рукою, можете її завантажити тут: Модальні дієслова таблиця

3.Модальне дієслово Can

модальне дієслово can, речення з can, речення зі словом can

CAN виражає:

здатність (general ability);

дозвіл (permission);

заборону (prohibition);

пропозицію чи прохання (offer or request);

певність/здогадку (certainty/assumption)

В минулому часі дієслово має форму COULD. Особливості вживання цієї форми полягають в тому, що виражає не лише минулий час, але й вживається для підкреслення ввічливості чи невпевненості. Could виражає:

запит на дозвіл (asking for permission);

ввічливе прохання (polite request);

можливість (possibility);

пропозиція (suggestion);

здатність у минулому (ability in the past);

3.1. Речення з Can

 

Приклади речення зі словом can:

Can you drive?

Ти можеш водити машину?

He can speak seven languages.

Він знає сім мов

I can get you something when I go to the supermarket, if you want.

Якщо хочеш, я можу тобі щось взяти, коли піду в супермаркет.

Can I do anything for you?

Що я можу зробити для тебе?

Can I open the window?

Можна я відчиню вікно? (неформальний дозвіл)

Can I borrow your book?

Можна позичити твою книжку?

Anyone can become rich.

Будь-хто може розбагатіти.

She can not be swimming! The pool is closed.

Вона не може зараз плавати! Басейн зачинений.

You can’t be 35! You look much younger.

Тобі не може бути 35! Ти виглядаєш набагато молодше.

3.2. Речення з Could

 

Could I borrow your bike?

Чи можу я позичити твій велосипед?

Could you repeat it again more slowly, please?

Не могли б ви повторити це ще повільніше, будь ласка?

I think we could go to the restaurant this Sunday.

Я думаю, ми могли б піти в ресторан цієї неділі.

We could try to fix this problem

Ми могли б спробувати розв’язати цю проблему.

He could swim when he was 5.

Він вмів плавати, коли йому було 5.

She could speak fluent Polish when she was a kid.

Вона могла вільно розмовляти польською, коли була дитиною.

4. Модальне дієслово May

may might різниця, модальне дієслово may, різниця між may might

До модальних дієслів, які виражають ймовірність, відноситься і MAY. Воно застосовується, при вираженні прохання чи дозволу щось зробити.

Модальне дієслово MAY виражає:

дозвіл (permission);

можливість (possibility);

невпевненість (uncertainty)

4.1. Речення з May

 

My sister may be coming to see our parents tomorrow.

Моя сестра завтра може приїхати до наших батьків.

May I borrow your headphones?

Чи можу я позичити твої навушники?

You may use this shelf if you want.

Ти можеш використовувати цю полицю, якщо хочеш.

May I go now? – Yes, you may.

Чи можу я піти зараз? – Так, ти можеш піти.

May I have another cup of tea?

Можна мені ще одну чашку чаю?

4.2. Різниця між May / Might

 

Існують дві форми модального дієслова may:

 • May – застосовується в теперішньому часі;
 • Might – застосовується для зображення минулого часу та умовного способу.

При запереченні обидва дієслова можна скорочувати наступним чином:

 • may not – mayn’t
 • might not – mightn’t

Між дієсловами may might різниця полягає втому, що MIGHT переважно застосовується, коли ви хочете сказати про щось можливе. Також носії мови часто вживають це дієслово, щоб зробити пропозицію або для прохання (однак в американській англійській це не так актуально).

4.3. Речення з Might

 

Be careful, you might fall.

Будь обережним, ти можеш впасти.

This bag might be very expensive.

Ця сумка може бути дуже дорогою.

We might win, but I doubt.

Ми могли б перемогти, але я сумніваюся.

In this store they might give you a discount.

У цьому магазині вони можуть дати вам знижку.

I don’t want to disturb them.They might be eating now.

Я не хочу їм заважати. Можливо, вони зараз їдять.

5.Модальне дієслово Must

MUST вживається в значенні «повинен». Заперечена форма must not скорочується mustnt. Значення, які виражає:

необхідність/зобов’язання (necessity /obligation);

наказ (order);

заборона (prohibition);

вимушена дія (forced action);

впевненість (certainty)

5.1. Речення з Must

 

Приклади речення зі словом must:

You mustn’t open the door to strangers.

Не можна відкривати двері незнайомцям.

That must be Maria!

Це, мабуть, Марія!

We must finish this exercise before the bell ring.

Ми повинні закінчити цю вправу до того, як пролунає дзвінок.

You must finish this task or you will have problems at work

Ти маєш закінчити це завдання, інакше матимеш проблеми на роботі.

You must follow the rules!

Ти повинен дотримуватись правил!

Christina got engaged. She must be very happy.

Крістіна заручилась. Вона, напевно, дуже щаслива.

You must go to bed!

Ти повинен лягати спати!

6. Модальне дієслово Should

Дієслово застосовується у значенні:

поради (advice/recommendation);

морального зобов’язання (moral obligation);

інструкції (instruction);

невизначеного передбачення (uncertain prediction);

шкодування (regret)

6.1. Речення з Should

 

You should wear a mask.

Тобі слід одягати маску.

We should sort out this problem at once.

Нам слід одразу розібратися в цій проблемі.

I should not do that.

Я не повинен був цього робити.

You should go for a walk.

Вам слід погуляти.

I think I should revise the words before the test.

Думаю, мені слід повторити слова перед тестом.

We should try harder

Ми повинні більше намагатися.

What should I do?

Що я повинен зробити?

We should be back by midnight.

Ми повинні повернутися до опівночі.

7. Модальне дієслово Have to

have to модальне дієслово, речення з have to

HAVE TO – модальне дієслово, яке виражає необхідність або обов’язок. В контексті речення воно означає «потрібно», «повинен», «необхідно», тощо. Have to виражає:

зобов'язання (obligation);

вимушена дія (forced action)

Варто пам’ятати, що це модальне дієслово змінюється за часами. В теперішньому часі із займенниками третьої особи однини (he (він)/she (вона)/it (воно) вживається has to.

He has to wear a uniform. Він повинен носити форму.

У минулому часі have to змінюється на had to.

I had to wear a uniform at my former job. Я повинна була носити форму на моїй попередній роботі.

У майбутньому часі додаємо will, щоб підкреслити необхідність дії, або may/might, для вираження ймовірності.

I will have to wear a uniform at my new job. Мені прийдеться одягати уніформу на моїй новій роботі.

I may have to wear a uniform at my new job. Можливо, мені прийдеться одягати уніформу на моїй новій роботі.

Більше про часи в англійській мові читайте тут: https://nanoenglish.com/grammar/prosto-pro-skladne-vsi-chasi-anglijskoj-movu/

7.1. Речення з Have to

 

I have to get up early tomorrow.

Завтра я повинен вставати рано.

You have to wash your hands

Ти повинен помити руки!

I will have to speak to her tomorrow.

Мені доведеться поговорити з нею завтра.

Do I have to call you?

Чи потрібно тобі зателефонувати?

He doesn’t have to do his homework every day.

Йому не потрібно щодня робити домашнє завдання.

You will have to pay a bill.

Вам доведеться заплатити рахунок.

I have to leave early today.

Сьогодні я мушу поїхати рано.

What have you to say for yourself?

Що ти можеш сказати на своє виправдання?

8. Завдання для закріплення теми

таблиця модальних дієслів в англійській мові, вживання модальних дієслів в англійській мові

Для того, щоб точно оцінити, наскільки ви засвоїли теорію, завжди слід закріпляти вивчений матеріал на практиці. Нижче наведено декілька посилань з тестами, де можна перевірити свої знання модальних дієслів:

Якщо ви прагнете і надалі розвивати свої знання, рекомендуємо пройти й інші тести на граматику англійської мови. Також ви завжди можете звернутись у школу nanoEnglish, де професійні вчителі допоможуть визначити рівень знань та підібрати курс навчання, який підходить саме вам!

 

Читайте також: Неправильні дієслова в англійській мові: секрети та методи ефективного запам’ятовування

 

Граматика
avatar

Анастасія Пилат

23 Вподобань