Вас прийнято: ідеальний мотиваційний лист англійською (зразок)

Короткий зміст

ВСТУП

 1. Що таке мотиваційний лист?
 2. Як написати мотиваційний лист: структура листа
  2.1. Вступна частина
  2.2. Основна частина
  2.3. Заключна частина
 3. Оформлення на прикладі реального мотиваційного листа (зразок)
 4. Proofreading або «haste makes waste»

Життєві плани – оформлені, резюме – надіслане, краватка – зав’язана. Ви готові до співбесіди job interview. Але… Вас не запрошують. Чому? А чи додали Ви до резюме мотиваційний лист на роботу? Розгляньмо, що це за документ і як правильно написати його, щоб отримати дзвінок від роботодавця employer.

Читайте також: Дозвольте відрекомендуватись: самопрезентація англійською (зразок)

1. Що таке мотиваційний лист?

 

 

Cover letter/application letter (мотиваційний лист) – це документ, який у англомовному світі додають до резюме. Це питання ділового етикету. В Україні ця практика не розповсюджена.  Чому цей лист мотиваційний – хто кого мотивує: Ви роботодавця або роботодавець Вас? У Вас є 10 секунд на обмірковування.

9, 8, 7,6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.  

Здогадалися? У цьому документі потрібно обґрунтувати свою мотивацію: чим Вас приваблює посада position? Чому Ви прагнете працювати саме у цій установі? Чим Ви кращі за інших кандидатів на посаду? (Не варто надсилати потенційному роботодавцю картинки та вислови, які дають Вам натхнення )

Хтось скаже: «У моєму резюме я вже перерахував свої сильні сторони та досвід». Однак за чіткою структурою резюме може загубитися особистість. А мотиваційний лист на роботу дозволяє відновити баланс та додати індивідуальності резюме (так званий “personal touch”). Тому не копіюйте резюме слово в слово, інакше лист не досягне своєї мети aim – запрошення на співбесіду. 

Читайте також: Успішна співбесіда англійською: секрети, корисні фрази та діалоги

2. Як написати мотиваційний лист на роботу: структура листа

 

Cover letter побудований таким чином, щоб відповісти на всі можливі питання читача за максимально короткий час. Зазвичай мотиваційний лист на роботу складається з 3-4 абзаців:

 1. ВСТУПНА ЧАСТИНА
 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА
 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

 

При підготовці запишіть свої відповіді на наступні питання – 50% роботи буде виконано. Крім того, пропонуємо Вам корисні фрази англійською, які можуть стати для Вас джерелом натхнення. Однак не рекомендуємо використовувати їх як шаблон – Ви особливі, тож розкажіть про себе своїми словами.

2.1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

 

Ця частина повинна містити відповіді на запитання: На яку посаду я претендую? Як я дізнався про неї? Чому вона мені цікава {мої мотиви + комплімент компанії-роботодавцю}?

 

мотиваційний лист зразок написання, мотиваційний лист англійською приклад

 

 
I’m writing to you regarding …. position that opened up recently… Я пишу вам щодо нещодавно відкритої вакансії…
Please find enclosed my CV in application for the position advertised on the indeed.com on 10 October У відповідь на вакансію, опубліковану на сайті indeed.com 10 жовтня, додаю до листа своє резюме
I am keen to be part of this company due to… Я дуже хочу бути частиною цієї компанії в зв’язку з тим, що …
I am particularly interested in this job, as… Я особливо зацікавлений в цій роботі, оскільки …
I would like to work for you, in order to… Я хотів би працювати на вас, щоб …
Are you in the market for a professional who… [achievements]? Чи Ви шукаєте професіонала, який … [досягнення]?
I have been interested in this type of job all through my career Я був зацікавлений у цій роботи протягом всієї своєї кар’єри
I have read on your website that… Я прочитав на вашому веб-сайті, що …
Your company is a leader in the market due to high-quality products Ваша компанія є лідером на ринку завдяки високоякісній продукції
I’d like to join your team as it is said to be an example of high team spirit and work ethic Я хотів би приєднатися до вашої команди, адже вона відома своїм високим командним духом та професійною етикою

 

 

2.2. ОСНОВНА ЧАСТИНА:

 

Чому я – кращий кандидат на цю посаду? Якими цінними професійними навичками professional skills володію? Які маю професійні досягнення/нагороди/досвід? Чим можу бути корисний вам? Які маю короткострокові та довгострокові цілі у професійній сфері? Як планую розвиватися?

 
I would be well suited to the position because… Я чудово відповідаю вимогам до вакансії, тому що…
…make me a strong candidate for the position Завдяки … я є серйозним кандидатом на цю посаду
My professional qualifications / skills are a perfect match for this position Моя професійна кваліфікація / навички – саме те, що потрібно, для цієї посади
Currently I’m employed as … Зараз я працюю  …
My … skills are highly appreciated at my current work Мої … навички високо цінуються на моєму нинішньому робочому місці
In addition to my responsibilities as…, I also developed…skills Крім виконання моїх прямих обов’язків на посаді…, я також розвинув … навички
I have an excellent command of… Я відмінно володію …
I have … years’ experience of working… У мене … багаторічний досвід роботи …
My self-confidence lies upon … years of experience Моя впевненість у собі базується на … роках досвіду
I am full of enthusiasm and (scientific) curiosity, though my working experience is limited to 1 year yet Я сповнений ентузіазму та допитливості, хоча маю лише 1 рік фактичного досвіду
Although I have no direct experience, I have… Хоча у мене немає досвіду, який прямо пов’язаний з цією роботою, у мене є …
I`m eager to learn … Я прагну вчитися …
I have a lively interest in… Я щиро зацікавлений у…
I am passionate about …, because … Я захоплююсь …, тому що …
… are among my professional interests Мої професійні інтереси – …
On a personal level I am… На особистому рівні я …
My excellent command of … has enabled me to … Моє відмінне знання/вміння … дозволило мені …
I have won … grant on … Я виграв … грант на …
… are among my rewards/certificates Мої нагороди / сертифікати – …
I have been an active participant in a festival/conference/… Я був активним учасником фестивалю / конференції / …
I would be pleased to provide my skills to facilitate/develop/enlarge/elongate … Я був би радий використати свої навички, щоб полегшити / розвинути / розширити / подовжити …
With… skills, I am ready to gain financial/creative/technical/… benefits for your company Використовуючи … навички, я готовий бути корисним вашій компанії у фінансовому / творчому / технічному / … плані

 

 

зразок написання мотиваційного листа англійською

 

А ось ще декілька слів, які можуть збагатити Вашого листа:

 
position посада
skill-set сукупність навичок
a great deal of багато
a broad range of широкий спектр
to enclose додати (до листа)
to require вимагати
to consider вважати
to succeed досягти успіху
to combine поєднувати

 

 

2.3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

 

Коли та як можемо зв’язатися? + Дякую за увагу.

 
I am available for an interview on… Я готовий зустрітися з Вами для співбесіди …
If you require any further information, please do not hesitate to contact me Якщо Вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, зв’яжіться зі мною
I am available for interview at any time/at your convenience Я готовий зустрітися з Вами для співбесіди у будь-який час / у зручний для вас час
I will follow up with a call on Tuesday at 12.00 Я зателефоную у вівторок о 12.00
I will e-mail you next week to … Я надішлю Вам листа на електронну пошту наступного тижня …
I will contact you next Monday to make an interview arrangement Я зв’яжусь з Вами наступного понеділка, щоб домовитися про співбесіду
I am looking forward with enthusiasm to an opportunity for an interview З нетерпінням очікую на співбесіду
Looking forward to discuss more in person З нетерпінням очікую на особисту зустріч, щоб обговорити деталі роботи
Thank you for your time and consideration. I look forward to discuss the details of our cooperation personally. Please contact me via… Дякую за Ваш час та увагу. З нетерпінням очікую на особисту зустріч, щоб обговорити деталі нашого співробітництва. Будь ласка, зв’яжіться зі мною через …

 

 

3. Оформлення на прикладі реального мотиваційного листа (зразок)

 

Наступний мотиваційний лист на роботу оформлений за американськими стандартами оформлення ділових листів.


66 Bayshore Dr 

APT G2

Naples, FL 34112

Naples High School

1100 Golden Eagle Circle

Naples, FL 34102

 

September 13, 2018

 

Dear Mr. Adams:

I’m writing to you regarding the English Teacher position that opened up recently. I have read about the vacancy on your website. I am particularly keen on working in your multicultural developing team. 

I would be well suited to the position because I am an enthusiastic and resourceful professional capable of coping with the most burning educational challenges. My self-confidence lies upon 6 years of experience. I have a lively interest in innovative ESL methods and tools, so I use a wide range of technologies and creative teaching styles. Currently I am employed as an English Teacher at Brickstone School, Naples and am supervising the Speaking English club there. Two of my students won 1 000$ grants under English for life program on linguistic research projects. I would be pleased to provide my skills to contribute to a diverse range of academic programs provided by Naples High School. Please find my CV enclosed.

I am looking forward to discuss the details of our cooperation personally. I will contact you next Monday to make an interview arrangement. If you require any further information, please do not hesitate to contact me via e-mail [email protected]. Your consideration is greatly appreciated.

 

Yours faithfully,

[Signature]

Norton Morris

 

Enclosure


66 Бейшор Драйв 

Кв. G2

Неаполь, FL 34112

Неапольська середня школа

1100 Голден Ігл Сьокл

Неаполь, FL 34102

 

13 вересня 2018 р

 

Шановний пане Адамсе:

Я пишу вам щодо нещодавно відкритої посади вчителя англійської мови. Я прочитав про вакансію на вашому веб-сайті. Я особливо зацікавлений у роботі у Вашій багатокультурній команді, що розвивається.

Я чудово відповідаю вимогам до вакансії, тому що я сповнений ентузіазму та винахідливий професіонал, здатний справитися з найбільш гострими освітніми проблемами. Моя впевненість у собі базується на шестирічному досвіді. Я щиро зацікавлений в інноваційних ESL методах та засобах, тому я використовую широкий спектр технологій та творчих стилів навчання. Зараз я працюю на посаді вчителя англійської мови у школі Брікстоун в Неаполі і очолюю англійський клуб. Двоє з моїх студентів виграли гранти в розмірі 1 000 доларів на мовні дослідницькі проекти за програмою “English for life”. Я був би радий використати свої навички, щоб зробити свій внесок у різноманітні навчальні програми, які проводяться на базі Неапольської середньої школи. Будь ласка, ознайомтеся з моїм резюме (у додатках).

З нетерпінням очікую на особисту зустріч, щоб обговорити деталі нашого співробітництва. Я зв’яжусь з Вами наступного понеділка, щоб домовитися про співбесіду. Якщо Вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, зв’яжіться зі мною: [email protected]. Дякую за Вашу увагу.

 

Щиро Ваш,

[Підпис]

Нортон Морріс

Додатки

 

Загальна схема є такою:

 
66 Bayshore Dr 

APT G2

Naples, FL 34112

Адреса відправника
Naples High School

1100 Golden Eagle Circle

Naples, FL 34102

Адреса отримувача
September 13, 2018 Дата
Dear Mr. Adams: Звертання
I’m writing to you regarding the English Teacher position… 

[…]

…via e-mail [email protected]. Your consideration is greatly appreciated.

Текст листа
Yours faithfully Прощання
[Signature] Підпис
Norton Morris Ім’я відправника
Enclosure Додатки (якщо є)

 

 

4. Proofreading або «haste makes waste»

 

Мотиваційний лист – один із методів самопрезентації. Нагадаю, що роботодавець Вас ще в очі не бачив. Тож перш ніж натиснути кнопку «Відправити», переконайтеся make sure, що Ваш лист показує саме те, що Ви хотіли показати. Ось декілька питань для листоаналізу:

 

мотиваційний лист англійською мовою зразок

 

 1. Чи зазначив я всю релевантну інформацію? Перегляньте ще раз – фальшива скромність тут ні до чого. Однак уникайте avoid і протилежної помилки – занадто детального викладу інформації. Стандартний мотиваційний лист на роботу= 1 сторінка, а краще менше. 
 2. Чи можливо, проглянувши текст за 30 секунд, вловити основні ідеї тексту? Наскільки чітко та ясно я сформулював свої думки? Так, мотиваційний лист – це твір близький до есе, але наповнювати його імплікаціями не варто – немає часу шукати символи та підтексти. Спробуйте Hemingway Editor – чудовий інструмент для досягнення ясності тексту. 
 3. У якому стилі написаний текст? Який післясмак від мого листа? Чи побачить рекрутер:
 • відчай («Дайте мені цю роботу!»)
 • бахвальство («Я стар, я стар, я суперстар!»)
 • зухвалість(«Якщо я буду з Вами, я стану гендиректором Всесвіту!»)
 • щирий інтерес («Буду радий співпрацювати з Вами»)
 • ділову стриманість («Я – problem-solver. Без зайвих емоцій») тощо?

Трагедія, драма, комедія – не наші жанри. Cover letter – це діловий документ. Уникайте сленгу, жартів, жаргону. 

4. Чи немає у тексті помилок:

 • Чи правильно написана адреса, назва компанії, посада, ім’я адресата? 
 • Граматика – структура речень, порядок слів;
 • Пунктуація – коми, лапки (такі – “”, а не такі «») тощо;
 • Спеллінг – «I am a proffesional». Серйозно? 

Найпростіший варіант – скористатися автоматичною перевіркою орфографії Microsoft Word.  І ще: написали сьогодні – перечитайте лист завтра або дайте комусь прочитати його. Комусь – не мамі-подрузі, а неупередженій людині, бажано з досвідом experience роботи з текстами. Наприклад, одному з викладачів нашої школи. 

5. Чи читабельне форматування: короткі абзаци, не занадто міленький/великий шрифт, проміжки між структурними частинами? 

6. [Якщо відправляєте поштою] На якому папері я надрукую листа? Виберіть папір високої якості та переконайтеся, що на ньому немає плям від кави. Подбайте про конверт з міцного матеріалу, щоб адресат отримав Ваш твір не зім’ятим. 

І наостанок, пам’ятайте, що мотиваційний лист – не твір для шкільного вчителя – здати і забути. У жодному разі не беріть готовий текст з Інтернету! Якщо надсилаєте листи у 3 різні організації, потрібно написати 3 різні листи, інакше Ваш твір буде схожий на «листи щастя» – всім і нікому. Такий підхід approach викреслює Вас зі списку кандидатів на посаду Вашої мрії.

Багато інформації? Перегляньте це відео, щоб запам’ятати основне:  

How to write a cover letter https://www.youtube.com/watch?v=1MD_U-YpD6c 

Отже, наразі Ви знаєте, що рекрутер очікує побачити у мотиваційному листі або cover letter: лаконічний опис Ваших досягнень achievements, досвіду та інтересів, який доводить, що Ви кращий кандидат на цю посаду. Тож, додайте до листа грамотне резюме, зав’яжіть краватку, пристібніть ремінь та будьте готові до кар’єрного зльоту career take-off!

Якщо ви невпевнені в своїх знаннях англійської та бажаєте покращити свій рівень, ми радо допоможемо вам на наших онлайн курсах англійської мови, або ж перевірити знання за допомогою тестів з англійської онлайн.

 

Читайте також: Офіційний лист англійською

Бізнес
avatar

Леся Олександрівна Гущина

28 Вподобань