Договір Оферта

 

 

ДОГОВІР-ОФЕРТА
Договір про надання послуг з дистанційного навчання

Цей договір про надання освітніх послуг з дистанційного навчання іноземних мов (далі — «Договір») укладається шляхом прийняття даної публічної оферти фізичної особи підприємця Гущина Владислава Одеговича що діє на підставі Виписки з ЄДР № 2 414 000 0000 004698 від 11.03.2008 р. суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи (далі — «Виконавець») будь-якою зацікавленою юридичною особою або фізичною особою (далі — «Студент») (далі спільно іменуються «Сторони», а окремо — «Сторона»).

1. Визначення
1.1. «Договір» — договір про надання Послуг, укладений між Виконавцем та Студентом на умовах цієї Оферти.
1.2. «Сайт» — автоматизована інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за мережевою адресою nanoenglish.com
1.3. «Замовлення» — умови надання Послуг, узгоджені Сторонами шляхом вчинення Студентом дій, вказаних на відповідній сторінці Сайту, необхідних для прийняття цього Договору.
1.4. «Послуги» — Заняття з навчання іноземних мов.
1.5. «Заняття» — дистанційне заняття з Викладачем на інтерактивній платформі courses.nanoenglish.com за можливим використанням допоміжного програмного забезпечення (наприклад, Skype, Zoom).
1.6. «Групове заняття» — Заняття, проведене для двох або більше Студентів.
1.7. «Викладач» — особа, яка безпосередньо проводить Заняття.
1.8. «Умови» — дійсні умови і положення.

2. Акцепт і Предмет Договору
2.1 Відповідно до цього договору Виконавець зобов’язується надавати Студенту Послуги з проведення Занять, а Студент зобов’язується приймати ці Послуги і оплачувати їх відповідно до умов, передбаченими дійсним Договором.
2.2 При оплаті Студентом Занять, Студент вважається таким, що прийняв цей Договір в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків (акцепт Студента). Якщо Студент не згоден з будь-якими з положень цього Договору, він не має права користуватися Послугами.
2.3 Дійсний Договір набуває чинності з моменту вираження Студентом згоди з його умовами в порядку, передбаченому п. 2.2 Договору. Після його вступу в силу, Договір може бути змінений Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті і діє з моменту такого розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

3 Права та обов’язки сторін
3.1 Виконавець зобов’язується:
3.1.1 В узгоджені Сторонами строки надати Послуги Студенту відповідно до умов цього Договору
3.1.2 Використовувати конфіденційну інформацію про Студента тільки для процесу навчання, не передавати і не показувати її третім особам.
3.1.3 Своєчасно забезпечувати Студента необхідними навчально-методичними матеріалами.
3.1.4 Давати усні та письмові консультації Студенту по його додатковими питаннями. Складність питання, обсяг і терміни консультування визначаються в кожному конкретному випадку адміністрацією самостійно.
3.2 Виконвець має право:
3.2.1 Самостійно визначати методи навчання.
3.2.2 Самостійно визначати Викладача для Студента.
3.2.3 Вимагати оплату за Послуги зі Студента.
3.2.4 Відмовитися від надання послуг Студенту. Повернення коштів за невикористані Послуги проводиться в порядку, передбаченому цим Договором в параграфі 7.
3.2.5 Отримувати від Студента будь-яку інформацію, необхідну для надання Послуг.
3.3 Студент зобов’язується:
3.3.1 Вносити оплату за Послуги в порядку, передбаченому цим Договором в параграфі 6.
3.3.2 Не розголошувати конфіденційну інформацію та інші дані, надані Виконавцем в зв’язку з виконанням цього Договору, не розкривати і не розголошувати таку інформацію (крім інформації загальнодоступного характеру) будь-якої третьої сторони без попередньої письмової згоди Виконавця. Конфіденційною інформацією слід вважати: навчальні матеріали розроблені виконавцем. Відвідувати Заняття відповідно до встановленого розкладу. Зміни в розкладі попередньо обговорюються з адміністратором та Викладачем.
3.3.3 Дотримуватися всіх рекомендацій свого Викладача для досягнення максимального результату під час Занять.
3.3.4 Повідомляти Викладачеві і / або адміністрації про виникаючі проблеми в процесі надання Послуг (наприклад, низькі результати, невідповідне рівню навантаження і т.д.), для своєчасного пошуку причин і виправлення ситуації, що склалася.
3.4 Студент має право:
3.4.1 Вимагати від адміністрації інформацію з питань організації його навчання.
3.4.2 Вимагати належного і своєчасного проведення Занять.
3.4.3 Попросити змінити Викладача, надавши Виконавцю мотивовану причину.
3.4.4 Вносити зміни у встановлений розклад за погодженням зі своїм Викладачем.
3.4.5 Переносити Заняття і припиняти процес навчання в порядку, передбаченому цим Договором в параграфі 4.
3.4.6 Звертатися до адміністрації з усіх питань, пов’язаних з навчанням.
3.4.7 Отримувати повну та достовірну інформацію про оцінку своїх знань, умінь і навичок.
3.4.8 Вимагати повернення грошових коштів за невикористані Послуги. Повернення грошових коштів здійснюється в порядку, передбаченому цим Договором в параграфі 7.

4 Перенесення та пропуск Занять, призупинення процесу навчання
4.1 Студент має право перенести Заняття на інший час. При цьому він зобов’язаний не менше, ніж за 6 годин до початку Заняття попередити про це адміністрацію і Викладача по телефону (дзвінок), Skype або Viber і отримати підтвердження про перенесення Заняття від адміністрації або Викладача. В цьому випадку Заняття вважається перенесеним і проводиться в інший узгоджений Сторонами час.
4.2 Якщо Студент вчасно не виходить на Заняття, Викладач зобов’язаний очікувати Студента протягом всього часу Заняття. Викладач займається зі Студентом з того моменту, коли Студент з’являється на Занятті. Викладач не компенсує Студенту час його запізнення. У разі непояви Студента, Заняття вважається пропущеним з вини Студента і оплачується ним в повному обсязі.
4.3 Якщо в разі пропущеного з вини Студента заняття Сторони не можуть узгодити дату наступного Заняття з якої-небудь причини (наприклад, Сторони не можуть зв’язатися один з одним по електронній пошті, телефону, Skype або Viber), Виконавець в односторонньому порядку припиняє процес навчання Студента до моменту узгодження дати проведення наступного Заняття.
4.4 У разі, якщо викладач не може далі навчати Студента, Виконавець зобов’язаний інформувати Студента і запропонувати йому заміну Викладача.
4.5 У разі, якщо Виконавець не може провести Заняття у встановлений час, він зобов’язаний попередити Студента і перенести Заняття на інший, узгоджений з ним час.
4.6 Студент може призупинити Заняття, попередивши про це адміністрацію по електронній пошті, телефону (дзвінок або смс), Skype або Viber не менше, ніж за 24 години до початку Заняття і отримати підтвердження про призупинення процесу навчання від адміністрації.
4.7 Максимальний термін, на який можна призупинити процес навчання, становить 1 місяць. У разі перевищення цього терміну вступає в силу п. 9.3 даних Правил.

5 Вартість послуг
5.1 Інформація про вартість Послуг знаходиться на Сайті Виконавця: nanoenglish/price. Оплата обраного курсу є додатковим підтвердженням погодження з усіма умовами договору.
5.2 Виконавець має право вносити зміни у вартість Послуг без узгодження зі Студентом.
5.3 Виконавець зобов’язана інформувати Студента про нову вартість Послуг по електронній пошті, телефону (дзвінок або смс), Skype або Viber не менше, ніж за 14 днів до дати внесення змін.

6 Порядок оплати
6.1 Студент може оплатити Послуги на Сайті самостійно або звернутися за допомогою по оплаті до адміністратора.
6.2 Способи оплати можна знайти на Сайті або дізнатися у адміністратора. Виконавець не несе відповідальності, якщо який-небудь із способів оплати недоступний в даний час.
6.3 Студент зобов’язаний вносити оплату не пізніше, ніж за 24 години до наступного Заняття. В іншому випадку Виконавець має право відмовити Студенту в проведенні Заняття.

7 Повернення коштів за невикористані Послуги
7.1 Повернення коштів за невикористані Послуги в грошовому еквіваленті проводиться на першу вимогу Студента. У тому випадку, якщо цей Договір розривається за бажанням Студента, для повернення грошових коштів, він повинен надати Виконавцю мотивовану відмову від Послуг Виконавця. При поверненні Виконавець отримує комісію в розмірі 50% від суми яка повинна бути повернута. Спосіб повернення коштів визначається Виконавцем. Термін повернення грошових коштів становить до 30 календарних днів.
7.2 У разі, коли призупинення процесу навчання Студента перевищує максимальний термін в п. 4.7 цього Договору, невикористані Послуги поверненню не підлягають.

8 Відповідальність
8.1 У разі багаторазового або грубого порушення умов цього Договору Виконавець залишає за собою право припинити надання Студенту Послуг і відмовити Студенту в укладанні нового Договору на умовах Оферти.
8.2 Студент усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за функціонування програмних засобів, за допомогою яких надаються Послуги, а також надання послуг зв’язку.
8.3 Студент не має права вимагати повернення грошових коштів за використані Послуги, якщо вони були надані належним чином. Низькі результати Студента в навчанні не можуть служити причиною повернення грошових коштів за використані Послуги.
8.4 У разі неправомірного розголошення Конфіденційної інформації Студент, може бути притягнутий до кримінальної, адміністративної та цивільної відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
8.5 У разі доведення в судовому порядку порушення Студентом умов цього Договору в частині розголошення Комерційної таємниці, Студент зобов’язується в повному обсязі відшкодувати всі документально підтверджені збитки, заподіяні Виконавцю, від здійснення таких дій. У разі доведення в судовому порядку розголошення або використання Конфіденційної інформації на власні потреби у власній діяльності Студент також зобов’язується передати Виконавцю всі документально підтверджені доходи, що були одержані Студентом від здійснення таких дій.

9 Звільнення від відповідальності
9.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання зобов’язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруса, страйка, війни, хвороби, смерті, дій органів державної влади або інших, незалежних від Сторін обставин.
9.2 Сторона, яка не може виконати зобов’язання за цим Договором, повинна своєчасно, але не пізніше 60- х календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону з наданням обґрунтовуючих документів, виданих компетентними органами.
9.3 У разі, коли призупинення процесу навчання Студента перевищує максимальний термін в п. 4.7 дійсного Договору, Договір вважається розірваним в односторонньому порядку Студентом. При цьому всі невикористані кошти анулюються і Студент не має права вимагати їх повернення.
9.4 Студент не несе відповідальності, передбаченої п. 8.4 та 8.5 даного Договору за вибуття Комерційної таємниці та Конфіденційної інформації за наступних обставин:
— злочинних та неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на отримання Конфіденційної та Комерційної інформації
— дистанційне отримання Конфіденційної та Комерційної інформації третіми особами за допомогою різного роду вірусів, програм, пристроїв (в тому числі прослуховуючих)
— перехоплення Конфіденційної та Комерційної інформації третіми особами під час її передачі в різного роду спосіб ( в тому числі прослуховування розмов по телефону).
— витребування або вилучення Конфіденційної та Комерційної інформації правоохоронними та контролюючими органами в силу виконання ними покладених на них нормами чинного законодавства України обов’язків.
— інших дій, безпосередній влив на які Студент не має .
9.5 Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.
9.6 Отримані від студента персональні дані є конфіденційною інформацією і студент має право на її захист згідно норм чинного законодавства України і вона не може бути розповсюджена згідно приписів 3.1.2 даного договору.
9.7 Укладаючи даний Договір Студент підтверджує, що ознайомлений із своїми правами, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних», та повідомлений про мету збирання його персональних даних, а саме: для надання послуг згідно Договору, отримання Студентом інформації про послуги Виконавця. Укладення цього Договору є свідченням усвідомлення та згоди Студента на обробку, накопичення, зберігання, поширення для третіх осіб (а саме тим працівникам, підрядникам Виконавця, яким ця інформація необхідна для надання послуг Студенту) та використання його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФОП Гущин Владислав Олегович
ЄДРПОУ 3133906711, тел.+38(097) 86 000 94

UA803253210000026003053787101
в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ЛЬВІВ
Є платником єдиного податку МФО 325321
Адреса м. Дрогобич, вул. Жупна,17/1